piątek, 6 lutego 2015

Tacy ludzie istnieją!


Nie widać tego po niej, ale pani Danuta Szaflarska skończyła dziś sto lat!
Fotografowałem ją dwa lata temu dla TRu, w którym pani Danuta ciągle aktywnie pracuje - występuje, podróżuje itd.
Prosto z naszej sesji pani Danuta pojechała odebrać wizę z rosyjskiej ambasady, następnego dnia leciała ze spektaklem do Petersburga.

You can't really tell looking at her but Danuta Szaflarska has just turned 100 years old!
Two years ago I photographed her for TR, a Warsaw theater in which she still plays and with which she still travels.
Straight from our shoot she went to pick her visa from the Russian embassy, she was flying to star in a play in Saint Petersburg the next day.

Brak komentarzy: